Чайка Г. Л. Компетенції в управлінні

005(075.8)
Ч-15
Чайка Г. Л. Компетенції в управлінні : навч. посіб. / Г. Л. Чайка. – Київ : Знання, 2015. –
168 с.

Пропонований посібник – одна із перших в Україні праць, у якій на сучасному рівні систематизовано різні концепції розуміння компетентнісного підходу до управління організаціями та персоналом. Послідовно висвітлено сутність, основні поняття, сфери застосування та шляхи вдосконалення компетентнісного підходу. Детально розглянуто етапи його історичного розвитку, ефективність використання на рівні організацій, персоналу і менеджерів. Розкривається вплив ключових компетенцій на конкурентоспроможність організацій і персоналу. У висвітленні матеріалу автор спирається на численні наукові доробки вітчизняних і зарубіжних фахівців, а також кращий досвід всесвітньо відомих
менеджерів.
Посібник розрахований насамперед на студентів економічних спеціальностей і викладачів ВНЗ. Книга буде корисною такожменеджерам-практикам та науковцям.

ЗМІСТ
Розділ 1. СУТНІСТЬ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ
1.1. Історичний погляд на проблему
1 .2. Основні поняття: “компетентнісний підхід”, “компетенція”, “компетентність”
Розділ 2. КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
2.1. Ключові компетенції та їх вплив на конкурентоспроможність організації
2.2. Управління організацією на основі ключових компетенцій
Розділ 3. КОМПЕТЕНЦІЇ ТА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ
3.1 . Компетенції в системі управління персоналом
3.2. Сфери використання компетенцій в управлінні персоналом
3.3. Корпоративні (організаційні) компетенції персоналу
3.4. Види компетентності персоналу
3.5. Професіоналізм як вищий рівень компетентності персоналу
Розділ 4. КОМПЕТЕНЦІЇ ТА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
4.1. Сутність професії менеджера
4.2. Компетенції менеджера
4.3. Компетентність менеджера
4.4. Результативність та ефективність праці менеджера
4.5. Самоменеджмент як шлях до розвитку компетенцій менеджера та підвищення його компетентності
Розділ 5. ДІАГНОСТИКА КОМПЕТЕНЦІЙ ТА ЇХНІЙ РОЗВИТОК
5.1. Оцінювання й діагностика компетенцій
5.2. Шляхи розвитку компетенцій
Висновки
Список використаної літератури

Залишити відповідь