Маліновський А. А. Спеціальні розрахунки курсових і дипломних проектів з електроенергетичних спеціальностей

621.311(075.8)
М19
Маліновський А. А. Спеціальні розрахунки курсових і дипломних проектів з електроенергетичних спеціальностей : навч. посіб. для вищих навч. закладів / А. А. Маліновський, В. С. Сидоров. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2007. – 235 с.

У навчальному посібнику викладено відомості про розвиток і сучасний стан електроенертетики України. Велику увагу приділено розрахунку параметрів усталених режимів електричних мереж. Розглянуто такі питання, як оцінка економічних збитків від зниження якості електроенергії, розрахунок проводів і тросів повітряних ліній електричних мереж на механічну міцність, оптимізація розвитку електроенертетичних систем, економічна ефективність капітальних вкладень у варіанти розвитку електропоста-чальних систем, оцінка економічної ефективності упровадження на підстанціях тиристорних компенсаторів реактивної потужності. У навчальному посібнику наведено багато прикладів, що робить його особливо корисним.

Залишити відповідь