Матвійків М. Д. Основи виробництва електронних апаратів

621.382(075.8)
М33
Матвійків М. Д. Основи виробництва електронних апаратів : підручник для вищих навч. закладів / М. Д. Матвійків, В. М. Когут, О. М. Матвійків. – Львів : Апріорі, 2008. – 360 с.

У підручнику наведено загальні відомості про виробництво електронних апаратів, його головне завдання, рушійні сили та умови здійснення; основні види виробництва, їх характеристики та показники; структуру виробничих підрозділів та процесів; розглянуто питання контролю, аналізу та управління виробництвом, його підготовки до роботи, а також моделювання та оптимізацію технологічних процесів. Підручник розраховано на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом «Електронні апарати».
Автори вдячні викладачам, студентам і співробітникам кафедри електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій НУ «Львівська політехніка» за допомогу у створенні підручника. Автори висловлюють глибоку вдячність рецензентам проф.
В. О. Рибинку та проф. М. В. Лобуру за доречні зауваження, які були враховані при підготовці рукопису до друку.

Залишити відповідь