Основи графічно-комп’ютерного оформлення підприємницьких проектів

004(075.8)
О-75
Основи графічно-комп’ютерного оформлення підприємницьких проектів : навч.-метод. посібник для студ. економічних спец. / П. П. Волошкевич, О. О. Бойко, А. Л. Беспалов, Б. В. Панкевич. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2008. – 172 с.

Посібник містить матеріал з розділу «Інженерна та комп’ютерна графіка», в якому викладено основні положення дисципліни «Основи графічно-комп’ютерного оформлення підприємницьких проектів». Наведені приклади розв’язання окремих задач та виконання графічних робіт. Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей дистанційної форми навчання з метою оволодіння правилами і методами оформлення підприємницьких проектів.

Залишити відповідь