Жуковський С. С. Аеродинаміка вентиляції

697(075.8)
Ж86
Жуковський С. С. Аеродинаміка вентиляції : навч. посіб. для вищих навч. закладів / С. С. Жуковський, В. Й. Лабай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2003. – 370 с.

Описане застосування методів аеродинаміки до розв’язування задач вентиляції. Наведені фізичні властивості повітря. Розглянуті закони рівноваги. Основи кінематики і динаміки повітря, питання обтікання твердих тіл потоком повітря, рух повітряних потоків трубопроводами, системи аспірації і пневмотранспорту, наведені залежності для визначення втрат тиску у повітропроводах і місцевих опорах. Висвітлені аеродинамічні дослідження притікальних і витікальннх струменів, повітропроводів рівномірного випікання і всмоктування повітря. Наведені основи моделювання вентиляції. Розроблені приклали практичних задач та їх розв’язування.
Для студентів будівельних і політехнічних ВНЗ, які навчаються за спеціальністю «Теплогазопостачання і вентиляція». Навчальний посібник може бути використаний
викладачами технікумів, коледжів і професійно-технічних училищ як методичний посібник та інженерами спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція» як довідковий посібник під час розрахунку вентиляційних систем.

Залишити відповідь