Войтко С. В. Інтелектуальна власність для економістів

347(075.8)
В65
Войтко С. В. Інтелектуальна власність для економістів : навч. посіб. / С. В. Войтко, І. О. Мікульонок. – Київ : НТУУ “КПІ”, 2016. – 192 с.

Розглянуто інтелектуальну власність як право на результат творчої діяльності. Подано загальні відомості про об’єкти промислової власності, нетрадиційні об’єкти, об’єкти авторського права і суміжних прав. Описано майнові та немайнові права, розглянуто патентну інформацію та документацію. Приділено увагу трансферу технологій і ліцензуванню. Наведено приклади використання об’єктів інтелектуальної власності.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Залишити відповідь