Сінчук І. О. Нормативно-правова база енергетики

346(075.8)
С38
Сінчук І. О. Нормативно-правова база енергетики : навч. посіб. / І. О. Сінчук, С. М. Бойко, О. С. Мельник ; під ред. О. М. Сінчука. – Кривий Ріг : [б. в.], 2017. – 149 с.

У навчальному посібнику викладено основні положення про нормативно правову базу енергетики, наведено основні законодавчі акти, що визначають правові, економічні та організаційні засади діяльності в електроенергетиці, енергозбереженні, на енергетичних об’єктах, впровадження альтернативних та відновлюваних джерел енергії.
Рекомендовано для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.05070108, 8.05070108 – «Енергетичний менеджмент», 6.050702 «Електромеханіка» та іншим спорідненим спеціальностям при вивченні дисципліни «Нормативно-правова база енергетики» та інших дисциплін, де висвітлюються правові питання електропостачання та електроспоживання.

Залишити відповідь