Грінько І. М. Мотивація праці персоналу підприємтсв машинобудування

331
Г85
Грінько І. М. Мотивація праці персоналу підприємтсв машинобудування : монографія / І. М. Грінько. – Київ : НТУУ “КПІ” Вид-во “Політехніка”, 2016. – 240 с. – Бібліогр.: с. 218-237. – 50 пр. – ISBN 978-966-622-749-5.

Досліджено сутність економічної категорії “мотивація”, систематизовано методи мотивації праці та диференційовано мотиваційні механізми. Уточнено класифікацію інструментів мотивації праці. Удосконалено наукові підходи щодо оцінки рівня мотивації праці. Удосконалено наукові підходи щодо оцінки рівня мотивації праці персоналу. Проаналізовано стан матеріального стимулювання працівників на підприємствах. Обґрунтовано взаємозв’язок між мотивацією праці персоналу машинобудівних підприємств та станом соціально-трудових відносин.

Залишити відповідь