Електронні видання


Атлас природно-заповідного фонду м. Кривого Рогу / Управління екології виконкому Криворізької міської ради ; автори-укладачі: В. В. Тротнер, Й. Д. Маяков. – Кривий Ріг, 2017. – 22 с. – Режим доступу: http://library@lib.knu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/02/51_-ilovepdf-compressed.pdf (дата розміщення 19.01.2018).

Це інформаційне видання присвячене об’єктам природно-заповідного фонду міста Кривовго Рогу. Подано інформацію про кількість об’єктів, місце їх розташування та площу, установи, організації та підприємства, на яких покладені охоронні зобов’язання. Коротко охарактеризована наукова цінність об’єктів – історичне значення, геологічна будова, рослинний і тваринний світ.

Денисик Г. І. Похідні процеси та явища в ландшафтах зон техногенезу : [монографія] / Г. І. Денисик, Г. М. Задорожня. – Вінниця : ПП «Едельвейс і К», 2013. – 220 с. : іл. – («Процеси і явища в антропогенних ландшафтах»). – Режим доступу: https://library.vspu.edu.ua/polki/akredit/kaf_3/denysyk2.pdf (дата розміщення 23.03.2018).

У монографії розглянуто підходи до розуміння сутності й ролі похідних процесів та явищ у ландшафтах зон техногенезу, удосконалено методику їх дослідження на регіональному рівні, виділено чинники та ознаки, що зумовлюють їхнє різноманіття. Встановлено, що похідні процеси в ландшафтах зон техногенезу є основними ланками у формуванні парадинамічних зв’язків між гірничопромисловими й іншими прилеглими ландшафтами. З’ясовано, що ці процеси є сучасними ландшафтотвірними процесами в ландшафтах зон техногенезу. На прикладі Криворізької ландшафтно-технічної системи упродовж 2005-2012 років досліджені особливості активізації похідних процесів і явищ як основних ландшафтотвірних чинників для обґрунтування заходів щодо їх оптимізації й управління.

Напишіть відгук