Бібліотечні ресурси в інтернет

БІБЛІОТЕКИ В УКРАЇНІ

Науково-інформаційні центри України

 1. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (Київ)
 2. Український інститут науково-технічної та економічної інформації (Київ)

Бібліотеки загальнодержавного значення

 1. Державна науково-технічна бібліотека України (Київ)
 2. Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника
 3. Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого (Київ)
 4. Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка
 5. Центральна державна науково-технічна бібліотека гірничо-металургійного комплексу України    (Дніпропетровськ)

Бібліотеки навчальних закладів та науково-дослідних установ

 1. Бібліотека Верховної Ради України (Київ)
 2. Бібліотека Запорізької державної інженерної академії
 3. Бібліотека Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остоградського
 4. Бібліотека Маріупольського державного університету
 5. Бібліотека Національного транспортного університету (Київ)
 6. Бібліотека Сумського державного університету (Суми)
 7. Міжнародний бібліотечно-інформаційний центр ім. Ярослава Мудрого Міжрегіональної Академії управління персоналом (Київ)
 8. Наукова бібліотека Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
 9. Наукова бібліотека Донецького національного університету у м. Вінниця
 10. Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 11. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка
 12. Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
 13. Наукова бібліотека Національного університету “Києво-Могилянська академія”
 14. Наукова бібліотека Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова
 15. Наукова бібліотека ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
 16. Науково-технічна бібліотека Радіоастрономічного інституту НАН України (Харків)
 17. Наукова бібліотека Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (Сєверодонецьк)
 18. Наукова бібліотека Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя
 19. Наукова бібліотека Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б. І. Вєркін НАН України (Харків)
 20. Одеська державна наукова бібліотека ім. М.Горького
 21. Науково-технічна бібліотека Вінницького державного технічного університету
 22. Науково-технічна бібліотека Головної астрономічної обсерваторії НАН України (Київ)
 23. Науково-технічна бібліотека Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
 24. Науково-технічна бібліотека Донецького національного технічного університету (Красноармійськ)
 25. Науково-технічна бібліотека Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
 26. Науково-технічна бібліотека Національного авіаційного університету (Київ)
 27. Науково-технічна бібліотека ХАІ 
 28. Науково-технічна бібліотека Національного університету харчових технологій (Київ)
 29. Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України “Київський політехнічний університет”
 30. Наукова бібліотека Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 31. Науково-технічна бібліотека Національного університету “Львівська політехніка”
 32. Наукова бібліотека Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
 33. Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна

Республіканські та обласні універсальні наукові бібліотеки

 1. Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва
 2. Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека імені первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія
 3. Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Ольжича
 4. Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотек а ім. Ф. Потушняка (Ужгород)
 5. Запорiзька обласна унiверсальна наукова бiблiотека iменi О.М. Горького
 6. Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка
 7. Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. І. Чижевського
 8. Луганська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Горького (Старобільск)
 9. Львівська обласна універсальна наукова бібліотека
 10. Полтавська обласна унiверсальна наукова бiблiотека імені І. П. Котляревського
 11. Публічна бібліотека ім. Лесі Українки (Київ)
 12. Рівненська державна обласна бібліотека
 13. Сумська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К. Крупської
 14. Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека
 15. Харківська обласна універсальна наукова бібліотека
 16. Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара
 17. Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека імені Миколи Островського
 18. Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка
 19. Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Михайла Івасюка

Бібліотечний інформаційно-освітній портал

Напишіть відгук