Структура бібліотеки

Адміністрація бібліотеки

Директор – Баскакова Світлана Олегівна
корп. 3 (Пушкіна, 37), кім. 2.8, тел.: 4–80
libktu@gmail.com
baskakova@knu.edu.ua

Заст. директора – Вигівська Вікторія Олександрівна
корп. 3 (вул. Пушкіна, 37) кімн. 2.9

vyhivskavika@gmail.com

– здійснює адміністративне керівництво всіма структурними підрозділами бібліотеки;
– організовує роботу наукової бібліотеки; керує науковою, методичною та виробничо-господарською діяльністю бібліотеки;
– визначає основні напрямки діяльності в цілому та на перспективу; затверджує в сталому порядку перспективні і поточні плани роботи. Корегує плани наукової бібліотеки;
– підтримує зв’язки з керівництвом университету, ректоратом і господарськими службами університету;
– підтримує зв’язки з бібліотеками по книгообміну;
– веде необхідну виробничу документацію і технологічні інструкції;
– збирає і зводить цифрові і текстові звіти про роботу всіх структурних підрозділів бібліотеки;
– забезпечує виконання виробничого процесу;
– займається підбором і розстановкою кадрів;
– здійснює зв’язки з бібліотеками закладів вищої освіти України, провідними бібліотеками України і бібліотеками інших міністерств і відомств.

Вiддiл комплектування

Зав. вiддiлом – Мірошниченко Тетяна Василівна
корп. 3 (Пушкіна, 37), кім. 1.3, тел.: 4–75

Вiддiл комплектування лiтератури:
– здійснює науково-обгрунтоване формування бібліотечного фонду у відповідності з учбовими планами та програмами університету з метою поповнення видавничої продукції на різних носіях інформації;
– оформляє передплату на періодичні видання відповідно до замовлень зав. кафедрами, керівниками структурних підрозділів;
– оформляє фінансові документи для бухгалтерії університету;
– підтримує зв’язки з видавництвами та книготоргівельними організаціями, підписними агенціями;
– розподіляє отримані документи за підрозділами бібліотеки відповідно до замовлень і потреб факультетів;
– веде індивідуальний та сумарний облік всіх документів, що надходять до бібліотеки;
– проводить списання документів;
– веде документообмін з бібліотеками вищих навчальних закладів і установ України та зарубіжних країн.
– складає список потреб та замовлень за допомогою автоматизованої системи «УФД. Бібліотека»;
– надає інформацію про книгозабезпеченність дисциплін навчальною літераторою в системі «УФД. Бібліотека»;
– веде переписку з постачальниками, благодійними організаціями, бібліотеками вузів та інших установ з питань комплектування фонду.

Сектор наукової обробки документiв

Зав. сектором – Масік Ірина Володимирівна
корп. 3 (Пушкіна, 37), кім. 1.8, тел.: 4–58

Сектор наукової обробки лiтератури:
– здійснює наукову обробку літератури: описує книги, класифікує їх за системою УДК;
– індиксує публікації наукових працівників університету;
– формує алфавітні та систематичні каталоги, розставляє картки нових надходжень;
– вводить новi рубрики, виключає картки на списану літературу, редагує їх тощо;
– працює з читачами в залі каталогів: виконує довідки, проводить консультації;
– здiйснює технічну обробку нових надходжень;
– всі роботи виконує за допомогою автоматизованої системи «УФД/Бібліотека».

Відділ бібліографії

Гол. бібліограф – Кисільова Олександра Володимирівна
корп. 2 (вул. Пушкіна, 37), тел.: 409-61-05; 4–05

libbibliografiya@gmail.com

Відділ бібліографії:
– здійснює аналітичний розпис статей в АІБС “УФД/Бібліотека” всіх періодичних та продовжуваних видань, що надходять до фонду бібліотеки;
– обслуговуює користувачів в бібліографічному читальному залі;
– працює з користувачами в залі каталогів: виконує всі види бібліографічних довідок, проводить консультації;
– має фонд довідкової літератури;
– здійснює підбір літератури на книжково-інформаційні виставки за замовленнями підрозділів бібліотеки;
– організовує відкриті перегляди нових надходжень до бібліотеки;
– індиксує публікації наукових працівників університету;
– проводить практичні і теоретичні заняття з інформаційної культури користувачів;
–готує бібліографічні покажчики, тематичні списки, віртуальні довідки, бібліографічні пам’ятки тощо;

Відділи обслуговування навчальною літературою

– студентів електротехнічного факультету, механічної інженерії та транспорту, інформаційних технологій

Зав. вiддiлом – Хлебнікова Лариса Олексіївна
корп. 1 (вул. Віталія Матусевича , 11), тел.: 3–82

– студентів будівельного факультету , економіки та управління бізнесом

Провідний бібліотекар – Шелудько Людмила Михайлівна
корп. 1 (вул. Віталія Матусевича , 11), тел.: 3–82

– сектор – читальна зала № 2

Зав. сектором – Дорогокупля Людмила Федорівна
корп. 1 (вул. Віталія Матусевича , 11), тел.: 5–82

– студентів гірничо-металургійного факультету

Бібліотекар ІІ категорії – Серьогіна Олена Анатоліївна
корп. 2 (вул. Пушкіна, 37), тел.: 409-61-05; 4–05

Зав. сектором – Ковальова Олександра Олександрівна
корп. 4 (вул. Трамвайна , 16), кімн. 203, тел.: 2–27

Відділи та сектори обслуговування навчальною літературою:
– обслуговують студентів усіх факультетів університету;
– здійснюють інформаційне обслуговування читачів;
– стежать за своєчасним поверненням літератури та веде відповідну роботу з боржниками;
– ведуть соціокультурну роботу: тематичні та літературні конференції, усні журнали, бесіди, тематичні зустрічі тощо;
– організуюють книжково-інформаційні виставки, тематичні перегляди, бібліографічні огляди;
– виконуюють всі види бібліографічних довідок.

Вiддiл обслуговування користувачів науковою лiтературою з читальним залом

Зав. вiддiлом – Шапран Наталія Володимирівна
корп. 2 (вул. Пушкіна, 37), тел.: 409-61-05; 4-05

Абонемент художньої літератури

Бібліотекар І кат. – Юсупова Ганна Яківна
корп. 2 (вул. Пушкіна, 37), тел.: 409-61-05; 4–05

– веде соціокультурну роботу: тематичні та літературні конференції, усні журнали, бесіди, тематичні зустрічі тощо;
– організовує книжково-інформаційні виставки, тематичні перегляди, бібліографічні огляди;
– обслуговує читачів на абонементі художньої літератури.

Залишити відповідь