Інтернет-ресурси для науковців

Зібрання корисних Інтернет-ресурсів, що стосуються різних аспектів підготовки та захисту дисертацій, електронна бібліотека авторефератів дисертацій, український індекс наукового цитування та інші ресурси вільного доступу.

Офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки України http://mon.gov.ua/activity/nauka/
Український індекс наукового цитування - система наукометричного моніторингу суб’єктів наукової діяльності України http://uincit.uran.ua/
Система “Бібліометрика української науки” призначена для надання суспільству цілісної картини стану вітчизняного наукового середовища.

  • реєстр науковців України, які представили в мережі Інтернет консолідовану інформацію про свої публікації;
  • єдине вікно доступу до бібліометричних показників українських учених і колективів у провідних наукометричних системах;
  • інструментарій аналітичної обробки бібліометричних даних для одержання інформації щодо галузевої, відомчої та регіональної структури вітчизняної науки;
  • джерельна база для експертного оцінювання результативності діяльності вчених і дослідницьких колективів.
http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/
Перелік наукових друкованих, а також електронних фахових видань. http://bit.ly/1Oz0x2U
Корисні Інтернет-посилання для аспірантів http://aspirantura.net
На сайті osvita.tv перелік фахових видань, вимоги до публікацій та інші офіційні документи http://osvita.tv
На сайті «Віртуальна бібліотека аспіранта» здійснюється платна доставка рідкісних зарубіжних ресурсів для наукової роботи: монографій, статей, дисертацій http://e-lib.org
На сайті містяться відповіді на питання, що стосуються різних аспектів підготовки та захисту дисертації. Він призначений для аспірантів, докторантів та здобувачів вчених ступенів, може бути корисний для ознайомлення науковим керівникам і науковим консультантам http://dissertant.com.ua
Сайт Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. В електронному каталозі містяться повні тексти авторефератів дисертацій, електронний архів наукових періодичних видань України, наукову електронну бібліотеку та інші інформаційні ресурси, які стануть у нагоді молодим науковцям http://www.nbuv.gov.ua
Електронний архів наукових періодичних видань України. Ресурс Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського http://bit.ly/1tVjRkA
Електронна повнотекстова колекція авторефератів дисертацій (1998 – 2011 рр.). Ресурс Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського http://bit.ly/1bCuJGR
Сайт SopHus створено з метою систематизованого збору, поширення та обміну корисною інформацією для науковців, здобувачів та аспірантів http://sophus.at.ua
Офіційний веб-портал державної служби інтелектуальної власності України http://sips.gov.ua/ua
Веб-сайт Українського інституту науково-технічної і економічної інформації http://www.uintei.kiev.ua
Найбільша безкоштовна електронна бібліотека усіх діючих ГОСТів та нормативів, а також національних стандартів Росії. Пошук здійснюється як за назвою так і за номером документів http://www.gostrf.com
Сайт «Аспірантура України» містить нормативну базу документів, які стосуються аспірантів та здобувачів. Перелік наукової періодики, он-лайн визначення УДК статті та інше. http://aspirantura.org.ua
На сайті aspirantura.com містяться відповіді, які стосуються різних аспектів підготовки і захисту дисертації (російський ресурс) http://aspirantura.com
Сайт для молодих аспірантів і здобувачів, які займаються підготовкою дисертації в області педагогічних і психологічних наук, а також для тих, кого цікавить науково-дослідницька діяльність (російський ресурс) http://disser.biz
На сайті список відкритих архівів України. http://oai.org.ua/index.php/browse
Освітній портал на якому розміщено події освіти і науки, статі з питань освіти, інформація щодо дистанційної освіти, навчальних курсів, освіти за кордоном тощо. http://www.osvita.org.ua

 

Напишіть відгук