Історія бібліотеки

          Бібліотека Криворізького національного університету заснована у 1922 році на базі бібліотеки залізорудного технікуму. На перше жовтня 1923 року книжковий фонд складав 2205 прим. і розподілявся на фундаментальну та навчальну літературу. Видань зі спеціальних предметів було обмаль, всього  257 прим.

           У 1931 році інститут перебазувався у нову будівлю (вул. Пушкіна, 37). Бібліотека одержала приміщення для організації роботи абонементів наукової та навчальної літератури, читальної зали. Книжковий фонд налічував 12 тис. прим. Бібліотека обслуговувала близько тисячі студентів і двохсот викладачів.

          До 1940 року фонд бібліотеки налічував близько 30 тис. прим. книг з різних галузей знань. У роки Другої світової війни фонд частково був вивезений до Нижнього Тагілу разом з кафедрами інституту. Після війни у будові уцілілого студентського гуртожитку (вул. Пушкіна, 37) виділена кімната для бібліотеки. Книжковий фонд, який повернули з Нижнього Тагілу, нараховував 4 тис. прим., 5 тис. томів склали видання, повернуті населенням Кривого Рогу. Таким чином, книжковий фонд на 1 квітня 1944 року складав 9 тис. прим. У 1948 році навчальний корпус був відбудований і бібліотека  розташувалася на першому поверсі з читальним залом на 90 посадкових місць, абонементом і книгосховищем. До кінця 1950 року фонд бібліотеки нараховує 50 тис., а у 1960 цифра сягає 144 тис. прим.

          Обсяг фондів – понад 900 тис. одиниць зберігання. Це зібрання джерел інформації, що включає книги, журнали, продовжувані видання, карти, образотворчі матеріали, газети, дисертації та автореферати, переклади українською, російською, німецькою, англійською та іншими мовами. Фонд рідкісних та цінних видань складає 3217 примірників. В бібліотеці зберігаються монографії, підручники, навчальні посібники науковців та викладачів університету. Їх кількість становить 1 117 назв. Значну частину становлять книги з автографами вчених – вихованців університету.

          Обслуговування користувачів здійснюється на 6 абонементах і в 8 читальних залах. Універсальними інформаційними ресурсами бібліотеки користується близько 17 тис. читачів, яким щорічно видається до 300 тис. документів.

          З 1961 року фондом бібліотеки користуються іноземні студенти, які навчаються в університеті. Крім постійних користувачів, фондом бібліотеки користуються викладачі та студенти інших вищих навчальних закладів, спеціалісти промислових підприємств Кривбасу. Бібліотека здійснює обслуговування читачів по МБА, ЕДД (електронна доставка документів).

          Система каталогів і картотек розкриває книжковий фонд бібліотеки. Серед них: алфавітний, систематичний, каталог зарубіжних видань, каталог дисертацій та авторефератів, систематична картотека статей (СКС),  тематичні картотеки. З 2005 року у бібліотеці впроваджена АІБС «УФД/Бібліотека», автоматизовані процеси комплектування, наукової обробки літератури, аналітичної обробки документів. З 2013 року бібліотека має власний вебсайт. Здійснюється інформування користувачів через соціальні мережі: Facebook, Twitter. На YouTube-каналі бібліотеки, публікуються презентації до соціокультурних заходів, віртуальні тематичні виставки, буктрейлери, бібліографічні посібники тощо. З 2017 року бібліотека виконує функції адміністратора міжнародних наукометричних БД Scopus та Web of Science. З 2019 року бібліотека університету виступає координатором і основним виконавцем процесу створення репозитарію.

          Працівники бібліотеки докладають чимало зусиль для популяризації книги, читання. Увазі читачів пропонуються книжкові виставки, перегляди літератури, читацькі конференції, тематичні та літературні вечори, усні журнали, презентації книг, зустрічі з відомими людьми міста, письменниками та журналістами.

            Бібліотека бере активну участь у наукових та науково-практичних конференціях різного рівня, які проводяться на базі університету шляхом організації тематичних відкритих переглядів літератури.

Залишити відповідь