izmir travesti resimleritravesti

Паспорт електронного каталогу

Паспорт електронного каталогу

  бібліотеки Криворізького національного університету

1. Повна назва: Електронний каталог (ЕК).

Електронний каталог – це бібліотечний каталог у машиночитній формі, що працює в реальному режимі часу та забезпечує доступ до ресурсів каталогу не тільки користувачам певної бібліотеки, але і віддаленим клієнтам за допомогою мережі Інтернет. ЕК є складовою довідково-бібліографічного апарату бібліотеки.

2. Включає бібліографічні записи документів, що містяться у фондах наукової бібліотеки  ДВНЗ «КНУ», та записи на статті з періодичних видань. Розкриває склад та зміст  фонду інформаційних ресурсів  бібліотеки  та є ефективним інструментом для багатоаспектного, швидкого та якісного пошуку документів.

Оперативність та гнучкість інформаційного пошуку забезпечується сервісами для пошуку за різними пошуковими елементами: автором, назвою, ключовим словом, предметною рубрикою, роком видання і т. д., а також за мовою та видом документу. Результати пошуку в ЕК користувач може переглянути на екрані монітору, записати на електронний носій та роздрукувати.

3. Рік заснування – 2005.

4. Програмне забезпечення  АІБС «УФД/Бібліотека».

Доступ – з веб-сайту бібліотеки – http://lib.ktu.edu.ua/?page_id=6

5. Мова інтерфейсу та ведення каталогу – українська.

6. Засоби лінгвістичного забезпечення каталогу: комунікативний формат MARC 21 для бібліографічних даних; ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», інформаційно-пошуковий тезаурус.

7. Управління електронним каталогом.

За наповнення  електронного каталогу, якість бібліографічних записів відповідають: сектор наукової обробки документів,  відділ довідково-бібліографічної та інформаційної роботи.

8. За збереження даних відповідає сектор інформатизації.

Залишити відповідь